Tag Archives: плод

Растенията – възпитателен метод за смяна на тревожно състояние, неразположение

В известно отношение туй дърво може да ти помогне. Ако ти мислиш за дървото, може да се успокоиш. Ако си се разфучал, знаеш какво нещо е фученето, не може да [не] знаеш. Разфучал си се, вятърът фучи. И човек фучи. Не е лошо да фучиш. Искаш да фучиш. Какво трябва да правиш? Представи си един […]

Пренатално възпитание, кърмене, хранене с плодове

– Какво трябва да бъде бъдещото възпитание на децата? – На майките и на децата трябва да се дадат добри условия; докато са още малки, децата трябва да живеят при най-добри условия. Кои са добрите условия? Да храните децата с плодове. Ако детето е малокръвно, давайте му повече круши; ако е грубичко по характер, хранете […]

В детството е скрито Царството на Духа в човека

В детството е скрито Царството на духа в човека! Всяко плодно дърво, що расте в него, Носи плода на живота – живота на младостта. Дърветата, които растат в това Божие Царство, Те носят младостта! Нали е казано: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие!“ Ще носим Царството Божие, Но […]

Нетърпение, бързане

Какво значи нетърпението? Един човек нетърпелив бърза. Той, ако е за училище, иска скоро да свърши. Отива един американец в Германия да учи философия. Понеже американците много бързат, отива при най-видния професор и казва: „Имате ли някой къс курс, че за 3–4 месеца да свърша философия?“ – „Може, може – казва. – Когато Господ иска […]

Обществото е добрата почва която създава условия за прилагане на дарбите и способностите които ученикът е разработил в училище

Коя е главната идея, която занимава ученика при постъпването му в училището? Той иска да стане учен, да придобие знания, да възрасти това, което е вложено в неговата душа, в неговия ум и в неговото сърце. И след като придобие знания, след като разработи своите дарби и способности, той трябва да ги запази. За тази […]

Бъдещото оценяване – то е нито поощрително, нито наказателно, но възпитателно

За бъдеще ще има училище, когато един ученик хубаво си каже урока, учителят ще му даде една хубава ябълка, това е 6. Ако издържи урока си много слабо, ще му даде една киселица. Щом му даде хубав плод, значи 6. След като излезе от училището, ще изяде тази ябълка и ще напише една тема върху […]