Tag Archives: закони

Бабата прилага Христовия метод, майката – Мойсеевия метод

Запример, старите баби употребяват старите методи, които са много благоприятни за тях. Детето е непослушно, тя му казала, че майка му е крива, баща му е крив и детето обича баба си, която го настройва политически против бащата и майката. Майката възпитава по един начин, старата баба по друг начин. Тази стара баба на младини […]

Съзнанието се разширява от друго съзнание

Ап. Павел казва на едно място “надпреварвайте се да си отдавате почит един на другиго”. Как? За да се надпреварвате, трябва да стане една промяна в съзнанието ви. Трябва да има едного, от когото да се научите. Ако майката не ни научи, отде ще дойде това знание? И този закон е верен: съзнанието се разширява […]

Ако човек е полезен на себе си, може да бъде полезен и на другите

Искаме да бъдем полезни на света, да разбираме живота, за да можем да работим, да бъдем полезни на себе си. Първото нещо човек трябва да бъде полезен на себе си. Не от гледището на егоизма, полезен да бъде на своя ум, на своето сърце и тяло. Ако човек е полезен на себе си, може да […]

Да култивираме и покажем ония основни закони, по които трябва да се развива животът

И по отношение на училището има една връзка между сърцето и ума – ние трябва не само да разсъждаваме, но и да култивираме и покажем ония основни закони, по които трябва да се развива животът.