Tag Archives: дух

В детството е скрито Царството на Духа в човека

В детството е скрито Царството на духа в човека! Всяко плодно дърво, що расте в него, Носи плода на живота – живота на младостта. Дърветата, които растат в това Божие Царство, Те носят младостта! Нали е казано: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие!“ Ще носим Царството Божие, Но […]

Обществото е добрата почва която създава условия за прилагане на дарбите и способностите които ученикът е разработил в училище

Коя е главната идея, която занимава ученика при постъпването му в училището? Той иска да стане учен, да придобие знания, да възрасти това, което е вложено в неговата душа, в неговия ум и в неговото сърце. И след като придобие знания, след като разработи своите дарби и способности, той трябва да ги запази. За тази […]

Човек се учи едновременно в три училища: на земята, в духовния свят и в Божествения свят

Растежът и развитието на хората е продължителен процес. Човек учи от най-ранната до най-зрялата си възраст. Макар съзнанието на малкото дете да е в спящо състояние, обаче, духът му е буден и оттам то възприема и учи. Човек се учи едновременно в три училища: на земята се учи тялото. Всички живи клетки в организма вършат […]