Category Вежливост

Вежливост

В училището непременно трябва да се отнасяте вежливо помежду си, ако искате да бъдете ученици. Работете върху себе си да придобиете правилна обхода, да развиете в себе си чувство да цените всичко, което ви е дадено. Ценете вашия ум, вашето сърце, вашата воля. Обхождайте се добре към ближните си, към всички растения и животни, към […]