Category Наука

Днес наука в пълния смисъл на думата няма

Днес наука в пълния смисъл на думата няма, това е временна наука, на временния живот. С умирането на Адама онази наука, която Бог повери на първия човек, изчезна. Жалко е, че Адам умря и занесе науката със себе си и остави Матусал, син Енохов, живял 969 години подир него, но и той замина; и занесоха […]

Науката има смисъл, когато може да се използва и приложи в целокупния живот на човека

Казвам: Само така може да се изпита отзивчивостта на човешката душа. Човек трябва да бъде чувствителен, отзивчив и състрадателен към нещастията на околните. В този дух, именно, трябва да се възпитава младото поколение. Не е достатъчно само да изслушаш някого, но трябва да се вслушаш, да влезеш в положението му и да разбереш, защо страда. […]

Задачата на учителите

Научете се да присаждате тръните и да обработвате плодните дървета. Из „Педагогическа лекция“, държана от Учителя на конференцията на учителите на 1 септември 1942 год., вторник, 6 ч вечерта, Изгрев

Теориите и хипотезите трябва да бъдат само като една скица

„Ако рѫката ти те съблазнява, отсѣчи я!“. Всѣко нѣщо, което ни съблазнява, трѣбва да се отхвърли. Разумниятъ човѣкъ не трѣбва да се съблазнява отъ нищо. Онзи човѣкъ, който се съблазнява, той е своенравно дѣте; той е, споредъ мене, некултуренъ, простъ, невъзпитанъ човѣкъ; той е човѣкътъ, у когото нѣма никаква любовь; той е човѣкътъ, у когото […]

Орех

Истински методи за възпитание

Туй, което пречи на съвременната наука да намери Истината, да посочи истински методи за възпитанието, е това, че в нея идеите са разхвърляни. В съвременната наука няма идеи, които да вървят тъй свързани, ръка за ръка. Напротив, всичките ѝ идеи са разхвърляни. Например идеята да бъдем добри тя счита като едно предложение, като един орех, […]

Нетърпение, бързане

Какво значи нетърпението? Един човек нетърпелив бърза. Той, ако е за училище, иска скоро да свърши. Отива един американец в Германия да учи философия. Понеже американците много бързат, отива при най-видния професор и казва: „Имате ли някой къс курс, че за 3–4 месеца да свърша философия?“ – „Може, може – казва. – Когато Господ иска […]