Възпитание

Първите подтици, които дават, са майката и бащата. Какъвто и да е подтик, най-силният подтик – за каквато и да е дарба, дават майката и бащата. След туй, на второ място, иде учителят, на трето място е външното общество. Това са фактори.

Майката и бащата

Светът се нуждае от нови хора, които да работят за неговото изправяне и повдигане. Това зависи от жената. Тя е вътрешният фактор, който правилно трябва да използва всички външни благоприятни условия. В това отношение на жената майка, на сестрата, на девата трябва да се гледа като на деликатен, благоуханен цвят, който от никаква слана да не се попарва. За да се повдигне жената, преди всичко тя трябва да обикне Бога, своя създател. Възпита ли се в тази насока, тя ще помогне за повдигането на човечеството. Само тя е в състояние да роди новия Адам и новата Ева.

Жената на новата култура трябва да възпитава децата си преди да се родят, още като са в утробата. Тя трябва да каже на сина си: Синко, като излезеш на бял свят, в лицето на майка си, на сестра си и на жена си ще виждаш Божието лице. Ще гледаш на тях с благоговение, няма да допущаш никакви лоши мисли и чувства.

Учителят

Възпитателите трябва да изучават детето френологически и физиогномически, да изучават черепа, челото, носа, устата, брадата, и пр. Черепът е свързан с Божествения свят, носът – с духовния, а устата и брадата – с физическия свят. Възпитателят трябва да познава характера на детето в трите свята.

На малките деца дайте най-добри условия. А най-добри условия – това е да ги храните с плодове. Най-напред ще им ги покажете да ги разгледат и след това ще им ги дадете да ги изядат.
Говорете им само това, което сте преживели и за което сте направили поне един малък опит. Мислете, че винаги, като им говорите, могат да възприемат тези истини. Изхождайте от живата природа и от нея черпете материали.
Когато говорите на децата, не си служете с отвлечени понятия, а с живите форми; например, обърнете вниманието им колко семена имат динята, крушата, царевицата и пр. и какви са тия семена. После ги заинтересувайте от цвета – колко тичинки и венечни листа има. Извеждайте децата на разходка, когато цветята цъфтят и плодовете зреят. Карайте ги да ги рисуват. Така детето се самовъзпитава. Децата трябва да направят малки градинки за обработване.
Запознавайте ги с рисуване и пеене. Говорете им за водата, въздуха, слънцето и пр. Заведете ги при някой извор и им разправете някоя приказка. И мисълта им ще схване нещата. После им говорете за изгряващото слънце и тогава в детските души ще се разкрият всички онези сили, които работят в цялата природа: във водата, въздуха, светлината, цветята и пр.

Обществото

Новото възпитание препоръчва на децата и възрастните да дават!
Тази идея може да се разработи в подробности. За да се приложи тя практически, трябва да се измени цялата възпитателна система, методите и детската среда.

Новите методи

В съвременното възпитание трябва да се въведат известни упражнения – тия на паневритмията. Има разумни движения. Има движения, които не са разумни. Има движения, които подобряват мозъка. Има движения, които подобряват чувствата. А има такива, които подобряват волята.
В нашите упражнения сега имаме кръг, пентаграм, квадрат, триъгълник в движение.
Като види човек всички видове гимнастични упражнения, които се правят в целия свят и сравни с нашите, тогава ще разбере особеностите и силата на последните.

Ние искаме да приложим и музиката като едно от главните възпитателни средства.
Ако се въведат тези музикални упражнения, децата ще напредват много повече. Всяка сутрин половин час или малко повече време ще се правят тези упражнения. Тези неща ние сме ги опитвали вече 15-20 години върху децата, върху възрастните, проучили сме какво влияние упражняват. Всяка теория трябва да се приложи на опит и да се види какъв резултат ще има.

Това е разумният живот, с него всеки може да борави, защото има най-малката съпротива и най-хармоничната среда.– Разумният живот изисква силни майки и бащи, пълни с идеали и със запас от духовна енергия, които могат да вдъхнат в своите избрани. Заключението от това е, че ако някой от съвременните народи иска да измени вътрешното си състояние и да създаде ред и порядък в своя бит, той трябва да облагодетелствува на първо място майките и бащите, като създаде за тях най-благоприятни условия. Но кой народ днес прилага тоя закон? Нито един народ не е постигнал още това. В пълния смисъл на думата такъв идеален народ няма още. Напротив, всички търсят разумния живот там, където не може да се намери. Търсят живота си там, отдето не идва, своята защита – там, отдето идва разрушението им, и своето спасение – там, отдето идва смъртта им.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: